Sobre SteamConf

steamconf-2017

STEAMConf 2018, en la seva quarta edició, vol destacar la vital importància d’implementar programes i recursos que permetin contribuir a minimitzar l’escletxa digital i els desequilibris de gènere i promoure la igualtat d’oportunitats. Per aquest motiu, STEAMConf 2018 programa tres trobades sobre aprenentatge, tecnologia i gènere en torn a Ada Augusta Byron Lovelace, matemàtica i física que va desenvolupar el que avui es considera el primer algoritme per a ús d’una màquina.

«Les mans són els instruments de la intel·ligència humana.»

Maria Montessori, 1870-1952

STEAMConf 2018, a través dels seus tallers i sessions, posa també l’accent en Apendre fent: manipular, experimentar, crear, equivocar-se… i tornar a començar… Parlem de tinkering & making, «un mètode per explorar i comprendre el nostre món canviant a través de la ciència, l’enginyeria, la tecnologia, l’art i les matemàtiques», que fomenta el treball en equip i l’automotivació; recompensa la persistència, l’enginy i l’autosuficiència; i revela la passió per aprendre a llarg termini.